SERVIS VOZILA

SERVIS VOZILA

Servis vozila je važan za održavanje njegove efikasnosti, bezbjednosti i
dugotrajnosti. Redovni servisi pomažu u otkrivanju i popravci problema na
vrijeme, čime se sprečavaju ozbiljniji kvarovi i troškovi.

Prilikom servisa, vozilo se detaljno pregleda i provjerava rad svih dijelova i
sistema. Što obuhvata pregled i zamjenu ulja i filtera, kao i provjeru nivoa
tečnosti za hlađenje, kočnice, ulje mjenjača i drugih vitalnih sistema. Takođe
se provjeravaju i kontrolišu sve komponente, poput amortizera, akumulatora,
guma, svjetla i drugih.
Osim toga, servis vozila obično uključuje i kalibraciju i podešavanje nekih
dijelova, poput zavarenih kočnica ili geometrije točkova. Ovakve usluge su
neophodne za održavanje optimalne performanse i bezbjednosti vozila.

Preporučuje se da se vozilo servisira prema preporuci proizvođača, kako bi se
spriječio gubitak garancije i očuvala vrijednost vozila. Servisiranje treba da se
obavlja redovno. Servis treba da obavljaju stručni mehaničari kako bi se
uklonili svi kvarovi na adekvatan način.

Zakažite svoj termin kod nas za pregled vašeg vozila na broj telefona: 063 253 333